Начало Държавни изпити

График за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация


График за провеждане на изпити по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване