Начало Държавни изпити

График за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

за ­­І-ва, ІІ-ра  и ­­­ІІІ-та степен

26.01.2017г.

23, 24 и 25.01.2017г.

до 23.12.2016г.

юни-юли

за  ІІ-ра  степен

 06.06.2017г.

07 и 08.06.2017г.

до 10.05.2017г.

за ІІІ-та  степен

 09.06.2017г.

05, 06 и 07.06.2017г.

за І-ва  степен

 04.07.2017г.

05 и 06.07.2017г.

до 23.06.2017г.

септември

за ­­І-ва, ІІ-ра  и ­­­ІІІ-та степен

08.09.2017г.

11, 12 и 13.09.2017г.

до 01.09.2017г.


График за провеждане на изпити по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

27.01.2016г.

30 и 31.01.2017г.

до 23.12.2016г.

юни-юли

31.05.2017г.

01 и 02.06.2017г.

до 10.05.2017г.

септември

07.09.2017г.

13 и 14.09.2017г.

до 01.09.2017г.