Начало Графици за провеждане на консултации, контролни и класни работи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Ден/дата

начало

Стая/място

Клас

предмет

учител

Понеделник

18.05.2020

9 ч.

208

12в- 2гр.

Корабоводене-ДИ

Методиев

УР

12б

Практика –ДИ, КММ

Левков

9ч.

УР

12б

Практика –ДИ, КММ

Добрев

9ч.

120

12

География - ДЗИ

Т Стоянова

Вторник

19.05

9ч.

120

12б

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

10.15ч.

120

12в

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

11.30ч.

120

12г

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

9ч.

110

12г

Теория - ДИ

Р.Ганчовска

9ч.

105

12г

Теория - ДИ

Д.Иванова

9ч.

208

12а - 1 гр.

Корабоводене-ДИ

Методиев

Сряда

20.05.2020

9ч.

406

12

Философия -ДЗИ

Т.Крумова

9 ч.

314

12б

КММ- теория ДИ

А.Шойлева

9ч.

214

12б

КММ- теория ДИ

Е.Поповска

9 ч.

208

12в- 4гр.

Корабоводене-ДИ

Методиев

11 ч.

208

12а,в- 3гр.

Корабоводене-ДИ

Методиев

11ч.

210

12а,в- 5гр.

Корабоводене-ДИ

Коларов

Четвъртък

21.05.2020

9ч.

120

12г

Биология -ДЗИ

М.Барганска

9 ч.

314

12б

КММ- теория ДИ

А.Шойлева

9ч.

214

12б

КММ- теория ДИ

Е.Поповска

9ч.

210

12а,в- 9гр.

Корабоводене-ДИ

Коларов

9ч.

208

12в- 7гр.

Корабоводене-ДИ

Бр.Тодоров

Петък 22.05.2020г.

9ч.

120

12б

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

10.15ч.

120

12в

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

11.30ч.

120

12г

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

9ч.

110

12г

Теория - ДИ

Р.Ганчовска

9ч.

105

12г

Теория - ДИ

Д.Иванова

9ч.

208

12а – 6 гр.

Корабоводене-ДИ

Бр.Тодоров

Вторник

26.05.2020

9ч.

120

12б

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

11.15ч.

120

12в

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

12.30ч.

120

12г

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

11.15ч.

314

12б

КММ- теория ДИ

А.Шойлева

11.15ч.

214

12б

КММ- теория ДИ

Е.Поповска

Сряда

27.05.2020

9ч.

208

12в– 8 гр.

Корабоводене-ДИ

Бр.Тодоров

9ч.

210

12в- 10 гр.

Корабоводене-ДИ

Коларов

9ч.

УР

12б

Практика –ДИ, КММ

Добрев

9ч.

УР

12

Заваряване

Левков

Четвъртък

28.05.2020

9ч.

208

12а

Корабоводене-ДИ

Бр.Тодоров

216

12а

Корабоводене-ДИ

М.Методиев

9ч.

210

12в

Корабоводене-ДИ

Коларов

Петък

29.05.2020

10.15ч.

120

12в

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

11.30ч.

120

12г

БЕЛ- ДЗИ

Д.Кунев

 

Учениците се допускат в сградата на гимназията само с лични предпазни средства – маска за лице и представена декларация, подписана от родител.

Образеца на декларацията е на сайта на гимназията


График за провеждане на консултации за 1 срок с ученици на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на контролни работи за 1 срок на учебната 2019/2020 година

График за провеждане на класните работи за 1 срок на учебната 2019/2020 година

Спортен календар за учебната 2019-2020 г.