Начало Графици за провеждане на консултации, контролни и класни работи

График за провеждане на контролни работи за 2 срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на класните работи за 2 срок на учебната 2016/2017 година


График за провеждане на консултации за 1 срок с ученици на учебната 2016/2017 година

График за провеждане за консултации и срещи с родители на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на контролни работи за 1 срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на класните работи за 1 срок на учебната 2016/2017 година


 

Спортен календар за учебната 2016/2017 година