Начало Проекти ПРОЕКТ “ЕРАЗЪМ+”

                                                                                     

ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ РАБОТИ ПО ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ+“ КД2

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  на 1-ви ноември 2018 година Варненска морска гимназия започна работа по двугодишен проект „STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies - FabLab SchoolNet“ по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Работата по стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни включва дейности, които насърчават разпространението на най-добрите практики за преподаване и учене, развитие на иновативни методи и учебни програми, професионално развитие. Насърчава се съответствието между учебните програми, подкрепя се развитието на качествени инструменти за обучение, подобрява се  достъпа  до образователни възможности за възрастни.
Варненска морска гимназия ще работи съвместно с училища и образователни организации от Румъния, Италия, Гърция и Литва. Както учителите, така и учениците ще участват в многоезично партньорство, като английският език ще бъде работен. Ще се повиши квалификацията на учителите чрез актуализирани иновативни стратегии, включително използването на съвременни технологии.
Проектът ще даде на участващите институции възможност да изживеят истински междукултурен обмен и ще покаже училищата като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, излизайки отвъд бариерите на езика и религията.

www.facebook.com/FabLabSchoolNet


                    

ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

От 10.12 до 14.12.2018 г. учители от Варненска морска гимназия участваха в транснационална среща по проект „STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies - FabLab SchoolNet“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в гр. Трикала - Гърция. Всички гости бяха посрещнати изключително гостоприемно от страната домакин.
Участниците от партньорите по проекта – Румъния, Италия, Литва, Гърция и България обсъдиха двугодишния план за работа и дейностите, заложени в него.