Начало Квалификационен курс Преди 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПРЕДИ 1 ОКТОМВРИ 2018

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

М. ДЕКЕМВРИ 2018г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 07.12.2018год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 17.12.2018г


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 21.12.2018год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 10.01.2019г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЯНУАРИ 2019г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 25.01.2011год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 30.01.2019г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 01.02.2019год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация– 12 февруари 2019г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация–  13, 14 и 15 февруари 2019г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ ЯНУАРИ  2019г

Клас Специалност Предмет Дата Час Стая Комисия Квестори
4 ЕОК КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 10.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  К. Койчев М.Николова
4 ЕОК ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И УСТРОЙСТВА 11.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Н.Недялова Т. Крумова Н.Полименова
4 ЕОК УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 14.01.2019 г. 13.30 ч. 319 В. Чамова Н.Недялова -
4 ЕОК АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 15.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  Д. Демирова     Р. Миленкова
4 ЕОК УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  18.01.2019 г. 13.30 ч. 319 В. Чамова Н.Недялова -

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит