Начало Квалификационен курс Преди 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПРЕДИ 1 ОКТОМВРИ 2018

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

М. МАЙ 2019г. /преди редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 24.04.2019 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 02.05.2019 г


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ 2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 13.05.2019 год.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.05.2019г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2019г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 17.06.2019 год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 24.06.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 21.06.2019 год.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация– 3 юли 2019 г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация–  4, 5 и 8 юли 2019 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ДАТА ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ СТАЯ
1 02.05.2019 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ 110
2 03.05.2019 г. 13,30 ч ТЕРМОДИНАМИКА 2 КММ 110
3 07.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 КММ УР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2019г

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 29.05.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРОНИКА 2 ЕОК
2 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА 2 ЕОК
3 31.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 ЕОК
4 03.06.2019 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 ЕОК
5 04.06.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 2 ЕОК
6 05.06.2019 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 ЕОК
7 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ЕОК
8 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 ЕОК
9 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 3 ЕОК
10 31.05.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 3 ЕОК
11 03.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 ЕОК
12 05.06.2019 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 ЕОК
13 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 ЕОК
14 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЛАБОРАТОРНА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 4 ЕОК
15 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 ЕОК
16 31.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 ЕОК
17 03.06.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 4 ЕОК
18 04.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 4 ЕОК
19 05.06.2019 г. 13,30 ч ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И УСТРОЙСТВА 4 ЕОК
20 10.06.2019 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 ЕОК
21 11.06.2019 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК
22 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 КММ
23 30.05.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ СПОМАГАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ 2 КММ
24 31.05.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 2 КММ
25 03.06.2019 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ
26 05.06.2019 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 КММ
27 10.06.2019 г. 13,30 ч ТЕРМОДИНАМИКА 2 КММ
28 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 КММ
29 29.05.2019 г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ
30 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ
31 31.05.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ
32 03.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ
33 05.06.2019 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 КММ
34 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 КММ
35 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА - ИЗПИТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
36 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 КММ
37 31.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 КММ
38 04.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ
39 05.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ ПАРНИ КОТЛИ И ТУРБИНИ 4 КММ
40 10.06.2019 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 КММ
41 11.06.2019 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 КММ
42 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА – МОРСКО ДЕЛО 2 МК
43 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 2 МК
44 31.05.2019 г. 13,30 ч ТЕОРИЯ НА КОРАБА 2 МК
45 03.06.2019 г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 МК
46 04.06.2019 г. 13,30 ч НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ 2 МК
47 05.06.2019 г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 МК
48 10.06.2019 г. 13,30 ч МОРЕХОДНА АСТРОНОМИЯ 2 МК
49 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 МК
50 29.05.2019 г. 13,30 ч НАБЛЮДЕНИЯ И СВРЪЗКИ 3 МК
51 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 МК
52 31.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 3 МК
53 03.06.2019 г. 13,30 ч МОРСКО ПРАВО 3 МК
54 05.06.2019 г. 13,30 ч ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 3 МК
55 10.06.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 МК
56 11.06.2019 г. 13,30 ч ЗИП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 МК
57 12.06.2019 г. 13,30 ч КОРАБНИ СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА 3 МК
58 29.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК
59 30.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА  ПЛАВАТЕЛНА ПРАКТИКА  4 МК
60 31.05.2019 г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК
61 03.06.2019 г. 13,30 ч МЕТЕОРОЛОГИЯ И ОКЕАНОГРАФИЯ 4 МК
62 04.06.2019 г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА МОРСКИТЕ ПРЕВОЗИ 4 МК
63 05.06.2019 г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 МК
64 10.06.2019 г. 13,30 ч ЕЛЕКТРО НАВИГАЦИОННИ ПРИБОРИ 4 МК
65 11.06.2019 г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 МК

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит