Начало След 1 октомври

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ - РЕДОВНА СЕСИЯ - М.ЮНИ 2020 ГОДИНА

Модул/

Спец

Учебен предмет

Дата

Час

Място

 

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

I

ЕОК

Електротехника

11.06. 13.30ч

105

А.Георгиева Н.Недялова

Д.Кунев

М.Щерева

2.    

II

ЕОК

Електроника

11.06. 13.30ч

105

А.Георгиева Н.Недялова

Д.Кунев

М.Щерева

3.    

I

ЕОК

Електротехнически материали

12.06. 13.30ч

105

А.Георгиева Н.Недялова

Н.Полименова

И.Маринов

4.    

II

ЕОК

Английски език по професията

12.06. 13.30ч

105

Д.Демирова

Д.Овале

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

I

ЕОК

Електрически инсталации

15.06. 13.30ч

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Р.Миленкова

Ел.Желязкова

6.    

II

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

15.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

7.    

III

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

15.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

8.    

I

ЕОК

Електротехническо чертане

16.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

9.    

II

ЕОК

Учебна практика по електрически измервания

16.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

10. 

III

ЕОК

Производствена практика -плавателна

16.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

11. 

I

ЕОК

Устройство на кораба

17.06. 13.30ч

105

Д.Михова

А.Шойлева

В.Герчева

М.Барганска

12. 

II

ЕОК

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

17.06. 13.30ч

105

Е.Поповска

А.Шойлева

 

В.Герчева

М.Барганска

13. 

II

ЕОК

Корабни системи и устройства

17.06. 13.30ч

105

А.Шойлева Е.Поповска

В.Герчева

М.Барганска

14. 

I

ЕОК

Учебна практика –обработка на материали

18.06. 13.30ч

УР

К.Левков

В.Добрев

-

15. 

II

ЕОК

Учебна практика – електромонтажна

18.06. 13.30ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

16. 

I

ЕОК

Електрически машини и апарати

19.06. 13.30ч

105

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Тодорова

Т.Крумова

17. 

II

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

19.06. 13.30ч

105

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Тодорова

Т.Крумова


Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_КММ

Бланка_Заявление_КММ