Начало Квалификационен курс След 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС СЛЕД 1 ОКТОМВРИ 2018

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ  СЕСИЯ м. МАЙ 2019г. / преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 24.04.2019 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 02.05.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ 2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 13.05.2019 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.05.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2019г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 17.06.2019 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 24.06.2019 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ  2019г

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 18.02.2019 г. 13,30 ч Здравословни и безопасни условия на труд 1 ЕОК
2 19.02.2019 г. 13,30 ч Икономика и предприемачество 1 ЕОК

 


Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_КММ

Бланка_Заявление_КММ