Начало Квалификационен курс След 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС СЛЕД 1 ОКТОМВРИ 2018

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 21.12.2018 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 10.01.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЯНУАРИ 2019г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 25.01.2011 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 30.01.2019 г.


 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ  СЕСИЯ ЯНУАРИ 2019 г

Модул Специалност Предмет Дата Час Стая Комисия Квестори
1 КММ Материалознание 10.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска   Ан. Шойлева К. Койчев М.Николова
1 ЕОК Електрически инсталации 10.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  К. Койчев М.Николова
1 КММ Техническа механика 11.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска  Ан. Шойлева Т. Крумова Н.Полименова
1 ЕОК Електротехническо чертане 11.01.2019 г. 13.30 ч.   В. Чамова Н.Недялова  
1 КММ Учебна практика - общопрофесионални умения 14.01.2019 г. 13.30 ч. УР Л. Лютов  К.Левков -
1 ЕОК Учебна практика – обработка на материали 14.01.2019 г. 13.30 ч. УР Л. Лютов  К.Левков  
1 ЕОК Електрически машини и апарати 15.01.2019 г. 13.30 ч. 110 В. Чамова Ал.Георгиева  Д. Демирова    Р. Миленкова
1 КММ Икономика и предприемачество 16.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Р.Ганчовска Д.Иванова  Д. Овале Р.Тодорова
1 КММ Английски език по професията 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Г. Драгнева Р.Миленкова М. Щерева Ж.Стойнева
1 ЕОК Електротехника 17.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ал. Георгиева  Н. Недялова М. Щерева Ж.Стойнева
1 КММ Здравословни и безопасни условия на труд 18.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Ел. Поповска  Ан. Шойлева Д. Кунев Г.Драгнева
1 КММ Техническо чертане 21.01.2019 г. 13.30 ч. 314 Ан. Шойлева   Ел. Поповска -
1 ЕОК Електротехнически материали 21.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Н. Недялова В.Чамова  Б. Станев Ив.Кирилова
1 ЕОК Устройство на кораба 22.01.2019 г. 13.30 ч. 110 Д. Михова Ан.Шойлева Т. Стоянова Р.Тодорова

 


Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_КММ

Бланка_Заявление_КММ