Начало Квалификационен курс След 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС СЛЕД 1 ОКТОМВРИ 2018

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ  СЕСИЯ м. МАЙ 2019г. / преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 24.04.2019 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 02.05.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ 2019г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 13.05.2019 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.05.2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2019г. /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 17.06.2019 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 24.06.2019 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ  2019г

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ
1 29.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика – обработка на материали 1 ЕОК
2 30.05.2019 г. 13,30 ч Електротехническо чертане 1 ЕОК
3 31.05.2019 г. 13,30 ч Електрически инсталации 1 ЕОК
4 03.06.2019 г. 13,30 ч Електрически машини и апарати 1 ЕОК
5 04.06.2019 г. 13,30 ч Здравословни и безопасни условия на труд 1 ЕОК
6 05.06.2019 г. 13,30 ч Икономика и предприемачество 1 ЕОК
7 10.06.2019 г. 13,30 ч Устройство на кораба 1 ЕОК
8 11.06.2019 г. 13,30 ч Електротехнически материали 1 ЕОК
9 12.06.2019 г. 13,30 ч Електротехника 1 ЕОК
10 29.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика – електромонтажна 2 ЕОК
11 30.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане 2 ЕОК
12 31.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика - електрически измервания 2 ЕОК
13 03.06.2019 г. 13,30 ч Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 ЕОК
14 04.06.2019 г. 13,30 ч Електроника 2 ЕОК
15 05.06.2019 г. 13,30 ч Електрообзавеждане на кораба 2 ЕОК
16 10.06.2019 г. 13,30 ч Корабни системи и устройства 2 ЕОК
17 11.06.2019 г. 13,30 ч Английски език по професията 2 ЕОК
18 29.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика - общопрофесионални умения 1 КММ
19 30.05.2019 г. 13,30 ч Електротехника и електроника 1 КММ
20 31.05.2019 г. 13,30 ч Техническо чертане 1 КММ
21 03.06.2019 г. 13,30 ч Материалознание 1 КММ
22 04.06.2019 г. 13,30 ч Здравословни и безопасни условия на труд 1 КММ
23 05.06.2019 г. 13,30 ч Икономика и предприемачество 1 КММ
24 10.06.2019 г. 13,30 ч Техническа механика 1 КММ
25 11.06.2019 г. 13,30 ч Английски език по професията 1 КММ
26 29.05.2019 г. 13,30 ч Корабни двигатели с вътрешно горене  2 КММ
27 30.05.2019 г. 13,30 ч Учебна практика - обслужване и ремонт на корабни машини и механизми 2 КММ
28 31.05.2019 г. 13,30 ч Корабни системи и устройства 2 КММ
29 03.06.2019 г. 13,30 ч Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 2 КММ
30 04.06.2019 г. 13,30 ч Корабни спомагателни механизми 2 КММ
31 05.06.2019 г. 13,30 ч Термодинамика 2 КММ
32 10.06.2019 г. 13,30 ч Устройство на кораба 2 КММ
33 11.06.2019 г. 13,30 ч Английски език по професията 2 КММ

 


Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_КММ

Бланка_Заявление_КММ