Начало

За първа година ученици от  ВМГ „ Свети Николай Чудотворец“ участваха в иновационен лагер  за отбелязване Световната седмица на парите, който се проведе във Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ на 16.03.2018г. Темата на инициативата беше  „Въпросите за парите са важни“. Гимназията беше достойно  представена от следните  ученици, които защитиха презентации пред комисия върху предварително зададен  казус.

Горчо Христов Горчев-10 г, спец. ЕПФ - I място и

Елица  Димитрова-11 д, спец. ЕПФ, с ръководител Румяна Ганчовска


Благодарствено писмо от Карин дом

Уважаема г-жо Директор, 

Бих искала да изкажа от свое име и от името на екипа на Карин дом-Варна най-искрени благодарности към Вас, екипа и възпитаниците на Варненска морска гимназия "Св.Николай Чудотворец" за това, че подкрепихте най-чистосърдечно и по своя инициатива Мартеничковата кампания на Карин дом и децата със специални потребности. 
Поздравяваме Ви за това, че възпитавате на отговорност и толерантност младите хора и ги мотивирате да продължават да подкрепят социално значими каузи и събития!

 


На провелото се Републиканско първенство по класическа борба за момчета на 24-25 февруари 2018 г. в гр. Бургас, ученикът от 8Б клас Янис Данаилов Иванов се класира на престижното Второ място.


За шеста поредна година в София в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе Националния есенен турнир по информационни технологии  “Джон Атанасов“, в която за първа година Варненска морска гимназия взе участие. Целта на състезанието е да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот.

Да се осигури възможност учениците да:

-        Представят собствено виждане по проблеми, свързани с новите технологии, училището и образованието;

-        Покажат авторски  подход и умения да защитават и аргументират идеите си.

Гимназията беше отлично представена от Виктор Петков от 11г клас, спец. Компютърна техника и технологии. Той разработи собствен проект в категория „Интернет приложения“.


Международна научна сесия за курсанти и студенти

На 25 и 26 октомври 2017 г. ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ събра студенти и курсанти от университети и академии от страната и чужбина, които участваха в студентско-курсантска научна сесия. Тя беше открита от капитан първи ранг доц. д-р Николай Великов, декан на Факултет „Навигационен“, в 10:00 часа в зала „Вапцаров“ на Училището.

За два дни бяха изнесени повече от 110 научни доклада и авторски разработки. Тематично те са разделени в 8 научни направления:

– военни науки и национална сигурност;

– корабоводене и експлоатация на водния транспорт;

– електроника, компютърни системи и информационни технологии;

– енергетични уредби за транспортни средства;

– електротехника и автоматика;

– технология на машиностроенето и на кораборемонта;

– механика;

– обществени науки.

Докладите бяха разделени в три секции, в които младите ентусиасти представиха своите научни трудове. В края на сесията бяха отличени авторите на най-добрите доклади.

Варненска морска гимназия беше представена от учениците Стоян Павлов (12Б клас) и Георги Янев (11Б клас), спец. Корабни машини и механизми с ръководител инж. Елена Поповска. Техният доклад на тема „Пречистване на изгорелите газове при корабни двигатели с вътрешно горене“ беше класиран на трето място в съответната секция. Участниците получиха награди и сертификати за отличното си представяне.


 


Бъдещи моряци стават посланици на доброто

Макар и само за ден, ученици от Варненската морска гимназия се превърнаха в посланици на доброто. В Морската градина те демонстрираха морски практики като теглене на въже, връзване на морски възли и мятане на хвъргало. Проектът на бъдещите моряци е част от инициативата на "Карин дом" “Посланици на доброто”.

Участниците могат да осъществят свои идеи, да намерят нови приятели и да натрупат опит, работейки по проекта. Някои от учениците на Варненската морска гимназия за първи път посетиха "Карин дом" и срещата им с децата със специални нужди беше много емоционална за тях.

Бойко Тодоров - ученик в 11 клас

“Чувството да се срещнеш с такива малки деца е прекрасно и е хубаво, когато можеш да ги зарадваш и с най- малкото нещо.”

За да привлекат внимание към каузата, ученици от 8-и до 11-и клас на Варненската морска гимназия организираха демонстрации на морски практики. Интересът беше голям.

Дияна Михова - зам.-директор “Учебна дейност” във Варненската морска гимназия “Свети Николай Чудотворец”
“На море трябва да има много взаимопомощ, много разбиране. Животът на всички зависи от всеки и работата е абсолютно екипна."

Дарина Райкова - координатор в "Карин дом" - Варна
“Идеята се разпространи, проектът се разпространи, посланията също.”

Проектът на Карин дом “Посланици на доброто”, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България, цели да стимулира доброволчеството и филантропията сред ученици и младежи, тяхната активност и ангажираност към социални каузи. Реализацията на проектите дава на участниците възможност да осъществят свои идеи, да намерят още приятели, да натрупат ценен опит, който да им помогне за в бъдеще.

Един от 12-те одобрени проекта в конкурс „Посланици на доброто“ на Карин дом е “Моряци в името на доброто” на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“.


 


Във връзка с националната седмица и маратон на четенето и по повод 24.май – Денят на българската писменост и култура библиотеката на Варненска морска гимназия беше домакин на литературни четения.

Първата среща беше под наслов „ Българино, знай своя род и език“. Участваха ученици от 8 и 10 клас,които представиха художествени творби от П.Р.Славейков, Хр.Смирненски, Ел.Багряна, Бл.Димитрова. Важно място бе отредено на П.Хилендарски, Хр.Ботев и Ив.Вазов. Техните произведения предизвикаха голям интерес и желание всеки  да прочете по  нещо.Организатор на срещата беше г-жа  Дарина Тодорова.  

Вторият кръг на литературното четене,организирано от г-н Димитър Кунев , беше под наслов  „ Книгата и компютъра“. В него взеха участие ученици от 9 и 11 клас. Специално място бе отделено на поета Димчо Дебелянов, на когото през  месец март отбелязахме 130 години от рождението му.  Г-жа Галина Драгнева, учител по английски език в гимназията, разказа за пътя на младите поети в наше време и прочете свои стихове.

По време  и на двете четения  се създаде много приятна и творческа атмосфера, която помогна на всички участници да оценят и тачат българското слово. Тези срещи се оказаха малки литературни празници в забързаното ежедневие.


 


Нa 23 март  2017г. група ученици  от Варненска морска гимназия с изявен интерес към правната тематика и спазването на законите у нас имаха възможност да се срещнат с председателя на Варненския окръжен съд –Марин Маринов. Срещата се проведе в  съдебна зала на окръжния съд и стана възможна в рамките на програмата  „Час по  правосъдие“. Пресаташето на Варненския окръжен съд посрещна групата и я въведе в реалната обстановка  на институцията.Учениците имаха възможност да зададат много въпроси на г-н Маринов, да се снимат като участници в  съдебен процес, да  се запознаят с помещението, в което арестуваните изчакват своето дело.Председателят на окръжния съд отговори на всички зададени му въпроси и благодари за голямата активност и интереса на учениците.

Заедно със своя ръководител – г-жа Таня Крумова учениците ще очакват отново магистратите в училище на 20 април.


 


На 4 април 2017г. учениците от 12Б клас, спец. Корабни машини и механизми с ръководител инж. Елена Поповска взеха участие в Студентска Научна Сесия 2017 на Техническия университет – Варна. Стойко Ямуков, Павел Казаков,Росен Матев и Христо Миневпредставиха отлично своите доклади на тема: „Начини за намаляване замърсяване на въздуха с вредни емисии от енергитични машини“  и „Тордон – съвременният материал за възстановяване на лагерите до ремонтен размер“, които бяха отличени с грамоти и сертификати.


90 ученици от 42 професионални гимназии от цяла България премериха сили в тазгодишното Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето”. Състезанието  се провежда от 1999 г. в горнооряховската техническа гимназия. Възникнало е като регионално по идея на Фондация „Милен Григоров”, която продължава да е съорганизатор. От 2009 г. състезанието е включено в календара на МОН и е обявено за национално и се признава за приемен изпит в ТУ – Габрово, ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ „Ангел Кънчев” – Русе и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София.

Представители на Варненска морска гимназия бяха учениците от 12Б клас /специалност Корабни машини и механизми/ Росен Матев и Иван Илиев с ръководител инж. Анелия Шойлева. Те се представиха много добре и получиха диплом за участие, сертификати и право да продължат образованието си в Технически университет – Варна.


 


1-во място в Областни ученически игри - хандбал

Учениците от представителния  отбор по хандбал /8-10 клас/ на ВМГ в състав,

1.      Александър Михалев – 10А

2.      Ангел Тодоров – 10А

3.      Звезделин Златинов -10А

4.      Тодор Тодоров – 10А

5.      Момчил Илиев – 10А

6.      Иван Николов – 10А

7.      Даниел Николов – 10А

8.      Мартин Добрев – 9Б

9.      Драгостин Баев – 10Б

10.  Данаил Дойчев – 8А

които взеха участие в „Ученически игри -20176/2017“,  показаха майсторска игра и

успяха да отстранят останалите отбори. Отборът на нашата гимназия се класира на

челното ПЪРВО МЯСТО и право да участва в Зоналното първенство.

 

Поздравления за отбора и техния треньор – г-н Койчо Койчев.


 


Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как" - училищен кръг

На  08.03.2017г. във Варненска морска гимназия се проведе училищен кръг на Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как". Участваха 10 ученици от IX-X клас, специалност „Компютърна техника и технологии”.

ОРГАНИЗАТОР:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПАРТНЬОР:ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЕЛИМЕКС - ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

Всички състезатели попълниха теоретичен тест.  Втората част на училищния кръг представляваше практическа задача - изработване на печатна платка на електронно устройство по дадена схема. До нея бяха допуснати класираните на първите 6. След изпълнение на практическата задача най-добри резултати показаха следните ученици:

  1. Стефан Йорданов Стефанов – 10Г клас, спец.”КТТ”
  2. Слави Боянов Трифонов – 10Г клас, спец.”КТТ”
  3. Христомила Боянова Минева – 9Б клас, спец.”КТТ”

Участниците, състезавали се в практическата част  получиха грамоти и ваучери за покупка в магазините  на основния спонсор : ТЪРГОВСКА  ВЕРИГА ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица.

Училищното ръководство поздравява всички участници и тяхната ръководителка – Александрина Георгиева за много доброто представяне.


 


АРХИВ 2017 г.

АРХИВ 2016 г.

АРХИВ 2015 г.

АРХИВ 2014 г.

АРХИВ 2013 г.

АРХИВ