Начало

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Учебните занятия започват в  9:00 часа и следват седмичното разписание при следния график:

График на онлайн дейностите:

1. час 9:00  –  9:30

2. час 9:40  –  10:10

3. час10:20 –  10:50

4. час 11:10 – 11:40

5. час 11:50 – 12:20

6. час 12:30 – 13:00

7. час 13:10 – 13:40

14:00 – 15:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове

Всеки ученик в делничните дни трябва редовно да следи през профила си съобщенията в Shkolo, както и другите канали за комуникация, установени с различните учители в посоченото време.


Контакти за връзка на родителите с ръководството на училището

Директор: 0886900856

Заместник директор по учебната дейност: 0886900857 или 0884501571

Заместник директор по учебно-производсвената дейност: 0879442443

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


За учениците от Х клас

Във връзка с организацията на националното външно оценяване в края на Х клас, ви уведомявам, че срока за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности е от 6 до 10 април 2020г. на електронната поща на училището – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Заявление от ученик за НВО ЧЕ 10-1.docx

Заявление от ученик за НВО ЧЕ 10-1.pdf

Заявление от ученик за НВО ИТ 10.docx

Заявление от ученик за НВО ИТ 10.pdf


НОВО СЪОБЩЕНИЕ: Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.


Уважаеми колеги, ученици и родители,

На 13 март 2020 година Народното събрание обяви извънредно положение в страната и всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Във връзка с повишаване заболяемостта от COVID-19,обръщам внимание да се спазват всички дадени препоръки от Министерството на здравеопазването и предприетите мерки от правителството на    Република България.

           Не се събирайте в домовете си, по градинки и паркове. Спазвайте определената дистанция при разговор с други хора.

С провеждащото се в момента дистационно обучение сте повече време пред  компютъра, лаптопа, телефона. Затова освен добрата хигиена, която трябва да се спазва, необходимо е  по-често да почиствате  своите електронни устройства.

Единственото което се иска от вас е хигиена и самодисциплина. Характерното за този вирус е, че може да сте преносители. Може да не се разболеете, дори може да не разберете, че го носите , но да го предадете на други, които сте в контакт. За това стойте си вкъщи. Всичко може да почака. След всяка буря идва слънце, ще видите, че и на море ще ходим след няколко месеца.

Уважаеми родители, следете дали вашите деца спазват препоръчаните указания за предпазване от заболяване!

Нека всички заедно бъдем дисциплинирани, за да се върнем по–скоро в класните стаи!

Пазете се и останете в къщи!

Останете си в къщи - Презентация, Останете си в къщи - PDF


УКАЗАНИЯ: АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Указания за работа в MICRSOFT TEAMS за учители

Указания за работа в MICRSOFT TEAMS за ученици


Преустановяват се учебните занятия във връзка със заповед на министъра на здравеопазването.

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., се преустановяват учебните занятия и всякакви форми на присъствени занимания с ученици.

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с въведените противоепидемични мерки в Република България, от понеделник 16 март 2020 г. задължително се въвежда форма за обучение на учениците в електронна среда – „SHKOLO.BG”.

Във Варненска морскга гимназия „Св. Н. Чудотворец“ организацията на обучението ще бъде следната:

Учители и ученици не присъстват в училище.

Класните ръководители уведомяват учениците си, че всеки трябва да бъде регистриран и да има активен профил в shkolo.bg, с цел да се осигури възможност за дистанционно обучение.

Провеждането на обучението става по график, съвпадащ със седмичното разписание.

Разписание на учебните часове от 16 март 2020г.

1.час

09.00 – 09.30

2.час

09.40 – 10.10

3. час

10.20 – 10.50

4. час

11.10 – 11.40

5. час

11.50 – 12.20

6. час

12.30 – 13.00

7. час

13.10 – 13.40

От 14,00 до 15,00 часа - консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове.

Учениците влизат в Школо през профила си в началото на всеки учебен час.

Учениците получават указания online за работа от учителите си по съответния предмет.

През модулите Съобщения, Материали и Тестове учениците получават съответната задача за часа – прикачен ресурс, линк към видео, тест, линк към видео връзка на живо, проектна работа и др., в зависимост от вида на урока и потребностите на задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Учениците може да получават упражнения, тестове, задачи, презентации и др.

В рамките на часа се поставят задачи за самостоятелна работа, които да бъдат изпълнени – учениците да напишат, заснемат, гледат,  прочетат, изпратят задача, упражнение, да направят тест. Начинът и срокът на изпращане на изпълнените задачи се определят от учителя.

При получаване на домашна работа, начинът за изпълнение и предаване се определят от учителя.

Учениците могат да използват безплатните електронни учебници, както и платформата Уча се.

Всички учители, ученици и служители да следят сайта на гимназията и електронните си пощи за актуална информация и указания.

Уважаеми родители, днес повече от всякога се нуждаем от Вашето съдействие. Налага се да упражните контрол по отношение на дигиталната подготовка на своите деца, да контролирате свободното време и контактите им. Мотивирайте децата си да поддържат обучителната си активност, за да не се допусне спад в нивото на усвояване на учебния материал. Следете за изпълнението на дистанционно поставените задачи и за спазване на указанията на всеки учител.

ВИОЛЕТА ШИШКОВА

Директор

ВМГ „Св. Н. Чудотворец”


СЪОБЩЕНИЯ: 15 март 2020 година

1. Учениците от 12 клас в срок до 20 март 2020г. трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ и държавни изпити по теория и практика на професията. Това може да стане само на електронната поща на гимназията – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Срокът е окончателен за сесия май 2020г. Неподаването на заявление прави невъзможно явяването на изпитите.

Заявление за допускане до ДЗИ

Заявление за допускане до изпит за придобиване на СПК

2. Изпити с ученици в самостоятелна форма и приравнителни изпити ще се проведат по график, който ще бъде изготвен след възстановяване на учебните занятия.

3. В сградата на училището и учебната работилница няма да бъдат допускани ученици, родители  и външни посетители.  Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като дежурният служител на входа получи потвърждение по телефон от директора на училището.

4. Информирам ви, че можете да ползвате безплатно електронните ресурси:

-        издателство „Просвета“ на адрес: www.e-prosveta.bg

-        издателство „Клет“ на адрес: www.klett.bg

-        Уча се: www.ucha.se


Министерство на образованието и науката


Важно – 12 и 13 март 2020 г. са обявени за неучебни дни

Със заповед на Кмета на Община Варна дните 12.03. и 13.03.2020 г. включително са обявени за неучебни дни на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър-председателя на Република България и докладна записка № РД20005237ВН/11.03.2020г. от директора на дирекция „Образование и младежки дейности“.

Всички учители са в отпуск.


Във връзка със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 на министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България от 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително ще бъдат отменени учебните занятия във ВМГ.


Събрание за избор на членове на Обществения съвет

На 28.11.2019 г. ( четвъртък) от 17:30 ч. в учителската стая на гимназията ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ при следния дневен ред:

         1.  Запознаване сдейността на Обществения съвет;

         2.  Избор на членове на Обществения съвет на гимназията;

         3.  Избор на резервни членове на Обществения съвет;

         4.  Текущи въпроси;

На събранието присъстват родителите, избрани на родителскита среща проведена на 19.09.2019 г.


СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ за учебната 2019/2020г.

клас

Специалност

Брой свободни места

1

8

 Корабоводене - морско

6

2

8

 Корабни машини и механизми

15

3

8

 Електрообзавеждане на кораба

4

4

8

 Експлоатация на пристанищата и флота

13

5

8

 Спедиция , транспортна и складова логистика

18

6

9

 Корабоводене - морско

4

7

9

 Корабни машини и механизми

9

8

9

 Електрообзавеждане на кораба

10

9

9

 Експлоатация на пристанищата и флота

14

10

10

 Корабоводене - морско

6

11

10

 Корабни машини и механизми

1

12

10

 Електрообзавеждане на кораба

11

13

10

 Компютърна техника и технологии

3


На 09 и 10 октомври 2019 г. в спортният комплекс на гр. Горна Оряховица се проведе четвъртото поред изложение "Младежко техническо творчество",организираноот инициативен комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област и фирми от региона, както и със съдействието на Община Горна Оряховица. В конкурса-изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия и технологии. Областите, в които се състезават са: мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна механика.

Тази година в изложението се включиха264 участника от цяла България, които представиха полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или машини. Изложението е с международно участие и има конкурсен характер с награден фонд.

Представителите на Варненска морска гимназия„Свети Николай Чудотворец“Недялко Атанасов Желязков от 12Б клас (спец. Корабни машини и механизми) и Олга Сорокина от 11А клас (спец. Корабоводене – морско),с ръководител инж. Елена Поповска спечелиха ТРЕТА награда със своя проект „Система за определяне на съпротивлението на плавателни съдове“.


Учениците от 8 и 9 клас на Варненска морска гимназия  се включиха в откриването на "Европейска нощ на учените" на 26 и 27 септември 2019 г като посетиха изследователски кораб „Академик". Те се потопиха в света на науката по един нестандартен и вълнуващ начин като разгледаха и щандовете на учените от Института по окенология към БАН, които бяха подготвили много интересни демонстрации, игри, томболи и материали от тяхната изследователска дейност и с голямо удоволствие отговаряха на любознателните. Учениците от 9А клас на ВМГ  бяха изключително активни, а преживяването - много приятно.


Варненска морска гимназия се включи и през септемврийската кампания за събиране на капачки във Варна "Аз вярвам и помагам"


За втора година варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ участва в международния литературен фестивал „Варна – Лит“. Тази година в училище гостува графичния дизайнер Катрин Ефтимова. На срещата учениците се запознаха с интересни моменти от творческия и път. Младата дизайнерка демонстрира изработване на графика и запозна учениците с техниката на графитите. На срещата се създадоха условия за разговор между поколенията и насърчаване на творческия потенциал на учениците.


Свидетелство за участие на учениците от 12 клас на ВМГ в кампанията „С ТЕНИСКА НА БАЛА“

Зрелостниците на Варненска морска гимназия подкрепиха кампанията #steniskanabala, която помага на абитуриенти без родители да продължат образованието си. За шеста поредна година благородната инициатива цели да събере средства за младежи в неравностойно положение, като финансира първата им година в университета.

Абитуриентите заявиха и облякоха символа на програмата – тениска на своето изпращане.


На 22 април 2019 година във ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ се проведе Ден на морските професии. Събитието е по повод 70-годишния юбилей на гимназията.

Инициативата има за цел популяризиране на морските професии и в нея се включиха ученици от Варненска търговска гимназия, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, Математическа гимназия и Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – Варна.


КРАТКОСРОЧНОТО СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА,  РУМЪНИЯ

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“  екип от учители на ВМГ „Св. Н. Чудотворец“взеха участие в краткосрочното съвместно обучение на персонала  по основна образователна робототехника и мехатроника (20 часа),в рамките на двугодишния проект "FabLab SchoolNet: STEAM образование и обучение чрез роботика, 3D и мобилни технологии" по  ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, което се проведе от 25.03 до 29.03.2019г. oрганизираноот Университета „Dunarea de Jos“ в гр. Галац, Румъния. Участниците в срещата бяха топло посрещнати от домакините иимаха възможност да се запознаят и обменят опит в използването на различни програмни продукти.Курсът за учители имашеза цел да предостави на участниците знания и умения в образователния подход STEAM (науката, технологията, инженерството и математиката), метода на обучение чрез учене и образователна роботика. Обучителните дейности, които се проведоха по време на срещата, бяха свързани с експлоатацията на роботиката в учебния процес и участниците имаха възможността да се запознаят с образователните системи за роботика Lego Mindstorms EV3 и MakeBlock mBot Ranger, които да се използват от учениците по време на изпълнението на програмата. Анализирани бяха теми, свързани с изграждането на роботизирани системи, програмиране, методи на обучение и учебни материали, бяха обменени мнения, опит, оценка и заключения.


На 21.03.2019г. в Електротехническия факултет на Техническия университет – Варна се проведе Националното състезание „Енергетиката и ние “ Варна 2019г. В състезанието взеха участие 95 ученици от цялата страна, които представиха свои разработки в областта на енергетиката и най-важните технологични открития.

Ръководството на гимназията и учителите оценяваме високо усилията на учениците и техните ръководители да отстояват позицията на ВМГ „Св. Н. Чудотворец “ като  водещ образователен център.

В състезанието взеха участие следните ученици:

Име, презиме, фамилия

Клас

Ръководители:

Горчо   Христов   Горчев

11г

 

Румяна Ганчовска

 

Симеон Иванов Желев

11г

Ивана Пламенова   Иванова

12д

Владислав Веселинов Михайлов

12б

 

Анелия Шойлева

Георги Костадинов Костадинов

12б

Мартин Иванов Маринов

10б

Слави БояновТрифонов

12г

 

Георги Михалев

Преслав Радостинов Георгиев

12г

Стефан Йорданов Стефков

12г

Добромир Тодоров Стоянов

12г

Милен Михайлов Савов

12г

Християн Стоянов Николов

12г

Виктор Бисеров Петков

12г

Никола Хари Ованезов

12г

Учениците -  Горчо   Христов   Горчев, Симеон  Иванов Желев  от 11г и Ивана Пламенова   Ивановаот 12д клас се класираха на трето място в секция „Кое е най-важното технологично откритие, защо?“

На участниците и техните ръководители бяха връчени награди, грамоти и сертификати  за участие в състезанието.

На родителите на учениците са изпратени благодарствени писма  от директора.


Проект "Научи се да даряваш"


На 9 март 2019 г. в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ Горна Оряховица се проведе Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ – 2019 година. Участваха ученици от 35 училища от цялата страна. Никита Пенева – ученичка от 11а клас и Владислав Михайлов – ученик от 12б клас на Варненска морска гимназия се представиха много добре и получиха дипломи за участието си.


Международен младежки форум в Одрин

С подкрепата и партньорството на Регионален Клъстър „Североизток“ група младши посляници – дванадесетокласници от Варненска морска гимназия заедно с техния старши посланик Таня Крумова взеха участие в обучение по проект “SOCIAL MEDI(A) BUSE”, финансиран по програма „Еразъм+“. Международния младежки фурум се проведе в гр. Одрин, Турция и беше посветен на зависимостта към социалните медии. Младежи от пет страни - България, Испания, Северна Македония, Турция и Украйна дискутираха зависимостите към социалните медии сред младите хора, споделяха и развиваха иновативни социални умения. Българската група в лицето на Валентин Йорданов и Михаил Пашов от 12а, Елица Димитрова и Ивана Иванова  от 12д и Виктор Петков от 12 г,  имаше активни контакти с всички участници в младежката среща. С участниците от Испания се проведе интересен разговор за предстоящите избори за Европейски парламент. Разговорът беше за нагласите на младите испанци за участие в изборите, за възможностите, които имат като млади хора  и за това, че са научили интересни неща от своите български приятели. Българската група коментира и въпроса, че благодарение на Програмата Еразъм +, те са на тази среща и могат да общуват по между си. Групата ни остана много удоволетворена от възможността млади хора от различни страни да се срещнат в неформална обстановка, да формират и развиват различни социални умения, които сполотяват и увличат младите в създаването и реализирането на ползотворни идеи и дела.

Още снимки може да разгледате в нашата Галерия


Научи се да даряваш е проект на Български Дарителски Фонд. Програмата насърчава и развива дарителска култура у децата. Моделът е вдъхновен от американската система Learning to Give и е адаптиран за България за ученици от 1 до 12 клас включително. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания за личностно развитие и емпатия и в частност за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. През учебната 2018/2019 година учениците от 11А клас, специалност Корабоводене-морско на Варненска морска гимназия с ръководител г-жа Александрина Георгиева ще работят по програмата „Научи се да даряваш“. Освен работата в клас, децата ще имат срещи с лектори от компании и НПО, както и практически задачи по избрана от тях кауза.


ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

От 10.12 до 14.12.2018 г. учители от Варненска морска гимназия участваха в транснационална среща по проект „STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies - FabLab SchoolNet“ по програма „Еразъм+“, която се проведе в гр. Трикала - Гърция. Всички гости бяха посрещнати изключително гостоприемно от страната домакин.
Участниците от партньорите по проекта – Румъния, Италия, Литва, Гърция и България обсъдиха двугодишния план за работа и дейностите, заложени в него.


Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ се включи в отбелязване на Световната седмица на предприемачеството с  участие в иновационен лагер, проведен на  12 ноември 2018г. във Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“.  Задълбочени знания, иновативно мислене и способност за работа в екип  при решаване на зададен казус демонстрираха и двамата участници - Горчо Христов Горчев  от 11Г клас, специалност   и Елица Светлинова  Димитрова от 12д клас, специалност  Експлоатация на пристанища и флота, с ръководител Румяна Ганчовска.


Гимназистите на Варненска морска гимназия се класира на IV място във футболния турнир за XI-XIIклас в Общински ученически игри 2018/2019 г.

 


Уважаеми родители и ученици,

Oт настоящата учебна 2018/2019 година във ВМГ „Св. Н. Чудотворец“ има и електронен дневник. Платформата, с която работи училището, е на адрес: www.shkolo.bg.

Електронният дневник дава възможност да получавате информация за оценките, отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Достъп до дневника могат да имат както учителите и родителите, така и учениците след направена регистрация.

За да се регистрирате е необходимо:

  1. Да сте предоставили на класния ръководител коректна информация за Вашия телефонен номер.
  2. Да въведете телефонния си номер и 6-цифрения код, който ще получите, в регистрационната форма на платформата: https://app.shkolo.bg/#register-tab

Информацията за всички родители на учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас е вече въведена и могат да се регистрират в платформата.

Внимание! Всички родители и ученици, които вече имат регистрация в shkolo.bg, могат да използват същия профил. Не е нужно да се регистрират отново.

Подробно ръководство за работа с електронния дневник може да намерите тук: https://www.shkolo.bg/blog/help/

За въпроси: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


Ученик от Варненска морска гимназия стана вицеевропейски шампион по муай тай в Румъния

Младата надежда на СК по кикбокс и муай тай "ТИМ" - Варна Едриян Тодоров от 11В клас спец. Корабоводене-морско стана вицеевропейски шампион по муай тай.
Едриян, който се състезава в категория до 57 кг, грабна среброто в Клуж-Напока (Румъния).
„Винаги съм мечтал да спечеля медал за България. Трябва да си сърцат, за да успееш на ринга, смята младият европейски вицешампион по муай-тай“. Защо е избрал СКБИ ТИМ и кои са кумирите му в спорта, може да прочететев рубриката „На спортна вълна“

"Едриян е отдаден на тренировките, истински сърцат боец! Горди сме, че сме един екип - Кристиян Георгиев, Димов Краси и Владимир Вълев - Питбула", написа спортният клуб във фейсбук профила си.


Варненски гимназии стават училища посланици на ЕвропарламентаДве варненски гимназии – Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ и IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“станаха училища посланици на Европейския парламент. В програмата на Европарламента за тази учебна година присъстват общо 40 учебни заведения от цялата страна.
Целта на инициативата е да увеличи знанията сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация.
Пълният списък на училищата можете да намерите тук. Програмата за училища посланици на Европейския парламент има за цел да подобри осведомеността на учащите се  относно Европейския съюз, Европейския парламент като институция, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и да покаже на младите хора как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Варненска морска гимназия обявява Конкурс за младши посланици на Европейския парламент. Могат да кандидатстват ученици от всички класове като попълнят  автобиография – европейски формат и напишат кратко мотивационно писмо, в  което да представят мотивите си за участие в конкурса. Помощ и съдействие можете да потърсите от г-жа  Таня Крумова – учител по Философия.  Бланки и подаване на документи – стая 318. Срок за подаване на документите – 12.10. 2018 година.


СЪОБЩЕНИЕ: От 10 септември 2018г. започва записване на кандидати за обучение в квалификационен курс (самостоятелна форма на обучение), специалност Електрообзавеждане на кораби и Корабни маши и механизми.

За повече информация на телефони 052/370436 и 052/370433


„ 120 минути“ във Варненска морска гимназия

На 30.05. 2018г. гост на учениците от Варненска морска гимназия беше Светослав Иванов. Срещата е част от програмата на международния литературен фестивал ВАРНА  ЛИТ. Учениците зададоха много въпроси на Светослав Иванов , запознаха се с интересни моменти от неговия репортерски и журналистически опит, с книгата му  „Чудовища и будители“. Гостът отговори на всички зададени му въпроси и благодари за интереса и активността на учениците.


За първа година ученици от  ВМГ „ Свети Николай Чудотворец“ участваха в иновационен лагер  за отбелязване Световната седмица на парите, който се проведе във Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ на 16.03.2018г. Темата на инициативата беше  „Въпросите за парите са важни“. Гимназията беше достойно  представена от следните  ученици, които защитиха презентации пред комисия върху предварително зададен  казус.

Горчо Христов Горчев-10 г, спец. ЕПФ - I място и

Елица  Димитрова-11 д, спец. ЕПФ, с ръководител Румяна Ганчовска


Благодарствено писмо от Карин дом

Уважаема г-жо Директор, 

Бих искала да изкажа от свое име и от името на екипа на Карин дом-Варна най-искрени благодарности към Вас, екипа и възпитаниците на Варненска морска гимназия "Св.Николай Чудотворец" за това, че подкрепихте най-чистосърдечно и по своя инициатива Мартеничковата кампания на Карин дом и децата със специални потребности. 
Поздравяваме Ви за това, че възпитавате на отговорност и толерантност младите хора и ги мотивирате да продължават да подкрепят социално значими каузи и събития!

 


На провелото се Републиканско първенство по класическа борба за момчета на 24-25 февруари 2018 г. в гр. Бургас, ученикът от 8Б клас Янис Данаилов Иванов се класира на престижното Второ място.


За шеста поредна година в София в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе Националния есенен турнир по информационни технологии  “Джон Атанасов“, в която за първа година Варненска морска гимназия взе участие. Целта на състезанието е да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот.

Да се осигури възможност учениците да:

-        Представят собствено виждане по проблеми, свързани с новите технологии, училището и образованието;

-        Покажат авторски  подход и умения да защитават и аргументират идеите си.

Гимназията беше отлично представена от Виктор Петков от 11г клас, спец. Компютърна техника и технологии. Той разработи собствен проект в категория „Интернет приложения“.


Международна научна сесия за курсанти и студенти

На 25 и 26 октомври 2017 г. ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ събра студенти и курсанти от университети и академии от страната и чужбина, които участваха в студентско-курсантска научна сесия. Тя беше открита от капитан първи ранг доц. д-р Николай Великов, декан на Факултет „Навигационен“, в 10:00 часа в зала „Вапцаров“ на Училището.

За два дни бяха изнесени повече от 110 научни доклада и авторски разработки. Тематично те са разделени в 8 научни направления:

– военни науки и национална сигурност;

– корабоводене и експлоатация на водния транспорт;

– електроника, компютърни системи и информационни технологии;

– енергетични уредби за транспортни средства;

– електротехника и автоматика;

– технология на машиностроенето и на кораборемонта;

– механика;

– обществени науки.

Докладите бяха разделени в три секции, в които младите ентусиасти представиха своите научни трудове. В края на сесията бяха отличени авторите на най-добрите доклади.

Варненска морска гимназия беше представена от учениците Стоян Павлов (12Б клас) и Георги Янев (11Б клас), спец. Корабни машини и механизми с ръководител инж. Елена Поповска. Техният доклад на тема „Пречистване на изгорелите газове при корабни двигатели с вътрешно горене“ беше класиран на трето място в съответната секция. Участниците получиха награди и сертификати за отличното си представяне.


 


АРХИВ 2017 г.

АРХИВ 2016 г.

АРХИВ 2015 г.

АРХИВ 2014 г.

АРХИВ 2013 г.

АРХИВ